Position

Finans Direktörü

Published on 16/02/2021

Ankara, TR-06

Job Description:

Wyser Search & Selection, İtalya merkezli bir insan kaynakları holdingi olan GI Group'un orta ve üst düzey seçme yerleştirme yapan markasıdır.

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Ankara'da Finansal Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmamız için 'Finans Direktörü' arayışımız bulunmaktadır.

Aranan Nitelikler ;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Finansal Hizmetlerr sektöründe Leasing, Faktoring , Bankacılık gibi sektörlerde yöneticilik deneyimi olan,
 • Büyük ekipler yönetmiş veya yönetebilecek
 • Konusunda minn 10 yıl tecrübeli, min 5 yıl yöneticilik tecrübesi olan
 • Finans, Muhasebe, Raporlama ve Kontrol tarafında tecrübeli
 • Tercihen denetim geçmişi olan,
 • iyi düzeyde İngilizce bilen
 • Ankara'da ikamet eden, / veya edebilecek.


İş tanımı ;

 • Üst yönetime aylık Direktörlük raporunu sunmak,
 • Şirket raporlama sisteminin oluşturulmasını, kanuni ve UFRS bazlı raporlamaların yapılmasını sağlamak, raporların yorumlamasını yaparak şirket yönetimi tarafından alınacak kararları yönlendirmek.
 • Kısa ve uzun vadeli nakit akış planının hazırlanmasını, tahsilat ve ödemelerin zamanında yapılmasını, ihtiyaç duyulan nakit açığının en iyi piyasa şartlarıyla temin edilmesini ve atıl fonun en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Şirket bütçesinin hazırlanmasını, izlenmesini, revize edilmesini, analiz edilip raporlanmasını sağlamak ve şirket yönetimini yönlendirmek. Üst yönetime bilgi vermek amacıyla mali analiz ve raporların hazırlanmasını sağlamak.
 • Şirket masraf politikalarını oluşturmak ve kontrol edilmesini sağlamak.
 • Şirketin stok, alacak gün sayıları gibi finansal stratejilerini tespit etmek ve uygulanmasını denetlemek.
 • Şirketin Muhasebe ve Mali İşler prosedürlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Mali, ticari ve idari mevzuatı takip etmek, çalışanların bu konularda gelişimini sağlamak.
 • Şirket Risk ve Alacaklarıyla ilgili olarak Raporların hazırlayıp, Yönetime düzenli Risk ve Alacak toplantıları düzenleyerek tahsilatların yapılmasını ve Riskin düşürülmesini sağlamak. Yapılacak yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak
 • Bankalar, SPK ve benzeri mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bilgi akışını sağlayarak , şirketin finansallarını olumlu etkileyecek yeni uygulamaların şirkete adapte edilmesini sağlamak.
 • Banka ve Finans Kuruluşları ile görüşme ve müzakereleri yürütmek,
 • Şirketin mevcut projeleri ve diğer faaliyetleri için gereksinim duyduğu finansman ihtiyacını belirlemek ve alternatif finansman yöntemlerini değerlendirerek vade, fiyat, teminat vb. açılardan en uygun kaynağın temini için gerekli çalışmaları ekibiyle yürütmek,
 • Mevcut kredi sözleşmeleri gereği yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirketin stratejik planları çerçevesinde, orta, kısa ve uzun vadeli Finansal Projeksiyonların ve Senaryo Analizlerinin hazırlanarak Yönetim Kurulu’na periyodik olarak raporlamasını sağlamak,
 • Şirketin yıllık bütçesinin oluşturularak her finansal çeyrek bazında karşılaştırma analizlerinin Yönetim Kurulu’na raporlanmasını sağlamak,
 • Bağımsız Denetim Firması tarafından denetimi yapılan taslak Bağımsız Denetim Raporu’nu Yönetim Kurulu’na sunmak, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,

Strateji:

 • Şirketin, Üst Yönetim ile birlikte uzun vadeli stratejik planının oluşturulmasına finansal perspektiften destek olmak,
 • Gelişen ve değişen piyasa koşullarının ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirmek amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek ve bu fırsatlara yönelik iş planlarının geliştirilmesini sağlamak ve sonuçlarını üst yönetim ile paylaşmak,

#LI-SO1

Industrial sector

Reference code

435

Consultant

, is our consultant who manages this job opportunity.

Discover all the news on
the world of work

Recomended Offers